BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach konsultacji

projektu uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku"

Konsultacje prowadzone były w dniach od 23 września 2020 roku do 8 października 2020 roku, podczas których organizacje pozarządowe mogły zgłaszać swoje uwagi, propozycje zmian i sugestie do powyższego projektu.

Informacja o konsultacjach umieszczona była na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo (BIP), ponadto była dodatkowo zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Śniadowie.

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących cytowanego wyżej projektu uchwały.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga do Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.

 

Wójt Gminy Śniadowo

Rafał Pstrągowski

Data powstania: piątek, 9 paź 2020 08:55
Data opublikowania: piątek, 9 paź 2020 08:56
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 80 razy