BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

 Śniadowo, dn. 04.07.2022 r.

RGPD.6730.36.2022

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że w dniu 04.07.2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy nr RGPD.6730.36.2022 dla następującego rodzaju inwestycji:

- nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne.

przewidzianej do realizacji: na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 78/1, położonej w obrębie miejscowości Jakać Młoda, gm. Śniadowo

Materiały i ww. decyzja są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11, budynek B).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Śniadowo oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Śniadowie, na tablicy

Strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) – mogą zapoznać się z wymienioną decyzją oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

                

Z up. WÓJTA

mgr Wiesław Jemielity

SEKRETARZ GMINY

 

Sprawę prowadzi Izabella Przychodzeń, tel. 86 22415733

Data powstania: poniedziałek, 4 lip 2022 14:06
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lip 2022 14:07
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 771 razy