BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Śniadowo, dn. 05.07.2022r.

RGSR.6220.02.2022

 

 

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

  

            Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 16 kwietnia 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowie i przebudowie instalacji gazowej z 2 zbiornikami naziemnymi o poj. 6400 dm3 na gaz płynny propan na potrzeby suszarni pasz realizowanej na działkach o nr ew. 788, 179/1, 178/1, 177/1, 176/1, 175/1,' 174/1, 173/1 w miejscowości Śniadowo ul. Szosowa 84, 18-411 Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie".

             Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono informację w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.

             Z uwagi na powyższe informuje się, że w Urzędzie Gminy Śniadowo, w pokoju nr 13 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

            Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo, gminnej stronie internetowej BIP oraz z miejscowości realizacji przedsięwzięcia.

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska tel. 862241571

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 5 lip 2022 13:09
Data opublikowania: środa, 6 lip 2022 13:12
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 730 razy