BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

Śniadowo, 25.10.2022r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku"

Konsultacje prowadzone były w dniach od 3 października 2022 roku do 24 października 2022 roku, podczas których organizacje pozarządowe mogły zgłaszać swoje uwagi, propozycje zmian i sugestie do powyższego projektu.

Informacja o konsultacjach umieszczona była na stronie internetowej Urzędu Gminy Śniadowo (BIP), ponadto była dodatkowo zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Śniadowie.

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących cytowanego wyżej projektu uchwały.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga do Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku.

Data powstania: wtorek, 25 paź 2022 08:25
Data opublikowania: wtorek, 25 paź 2022 08:26
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 509 razy