BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej

nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śniadowo

Protokół sporządzono w dniu 09.01.2023 r. w Urzędzie Gminy Śniadowo przez Izabellę Przychodzeń.

Na podstawie art. 11 pkt 7 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 poz. 503 z późn. zm.) w dniu 09.01.2023 r. o godz. 11:00 przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śniadowo rozwiązaniami.

  1. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
  2. Głos w dyskusji zabrali:

Autor projektu studium dokonał streszczenia dokumentu.

  • Ustalenia z dyskusji:

Poza pracownikami Urzędu Gminy oraz przedstawicielem zespołu autorskiego projektu Studium, na dyskusji publicznej nie pojawili się interesanci. Dyskusja odbyła się zatem pomiędzy zaineresowanymi pracownikami Urzędu i autorem projektu Studium. Dyskusja była zogniskowana na wyjaśnieniach wątpliwości ws. przeznaczenia poszczególnych terenów pod zainwestowanie oraz dotyczyła ogólnych zagadnień związanych z procedowaniem dokumentu. W trakcie dyskusji ustano, że zasięg kilku niewielkich terenów rozwojowych zostanie zmodyfikowany.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:

  • dla Wójta;
  • do dokumentacji planistycznej;
  • do publicznego wglądu Protokół zawiera 1 ponumerowaną stronę.

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 12 sty 2023 11:14
Data opublikowania: czwartek, 12 sty 2023 11:15
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 539 razy