BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w trybie art. 19a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dnia 1 grudnia 2023 roku do Urzędu Gminy Śniadowo wpłynęła oferta Klubu Sportowego Śniadowo, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt: „ Przygotowanie i udział klubu sportowego w organizacji zajęć sportowych w piłce siatkowej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Śniadowo oraz prowadzenie szkoleń, treningów i upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców Gminy Śniadowo”

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji określone zostały w trybie art.19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz. U. z 2023r., poz.571 ).

 

Zgodnie z powyższą ustawą podaje się do publicznej wiadomości informację na temat oferty na okres 7 dni poprzez zamieszczenie jej:

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- na stronie internetowej Gminy Śniadowo,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo.

     

Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej do Urzędu Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11 lub drogą elektroniczną, na adres : sekretariat@sniadowo.pl do dnia 11 grudnia 2023 roku.

      Po upływie wyżej określonego terminu  organ wykonawczy zawrze umowę na dofinansowanie realizacji zadania publicznego.

 
Data powstania: poniedziałek, 4 gru 2023 08:37
Data opublikowania: wtorek, 5 gru 2023 08:38
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 428 razy