BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

  Śniadowo, dn. 20.12.2023r.

RGSR.6220.07.2023

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

              Wójt Gminy Śniadowo działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 30 i 33  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamia, że wydane zostało postanowienie RGSR.6220.07.2023 z dnia 20.12.2023r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

„Zbieraniu i przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne na terenie  dz. ew. 33/1, 36/5, 36/14 obręb Stare Ratowo, gmina Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.

              Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentami sprawy w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pok.  nr 13  w godz.         8.00 – 15.00.

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Data powstania: środa, 20 gru 2023 15:15
Data opublikowania: środa, 20 gru 2023 15:16
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 mar 2024 09:20
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 416 razy