BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

Śniadowo, dn. 05.01.2024r.

RGSR.6220.01.2024

 

ZAWIADOMIENIE

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

 

 

         Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 21094 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości:

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach, został umieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:

„Budowie obory o obsadzie zwierząt 260 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 203/5 obręb 0029 Szabły Młode, gmina Śniadowo, powiat łomżyński woj. podlaskie”.

      Z w/w wnioskiem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

 

 

Z up. Wójta

Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Data powstania: piątek, 5 sty 2024 12:07
Data opublikowania: piątek, 5 sty 2024 12:08
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 mar 2024 09:14
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 321 razy