BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

  Śniadowo, dn. 14.02.2024r.

RGSR.6220.02.2024

 

ZAWIADOMIENIE

o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

 

             Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości:

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach, został umieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:

       „Budowie budynku inwentarskiego obory wolnostanowiskowej w systemie bezściołowym na 120 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności do 1200 m3, zbiornika na ścieki socjalne i ścieki z udojni o pojemności 10,0 m3 w gospodarstwie o obsadzie docelowej 120 DJP na działce nr 45 i części działki nr 42/1 we wsi Wierzbowo Nr 46, gmina Śniadowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.

   Z w/w wnioskiem oraz dokumentacją dotyczącą sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 13, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Data powstania: środa, 14 lut 2024 15:05
Data opublikowania: środa, 14 lut 2024 15:06
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 300 razy