BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Śniadowo

Posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy Śniadowo odbędzie się 26 marca 2024 r. (wtorek) o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie z następującym porządkiem obrad dla poszczególnych komisji:

 

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.,
  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2029,
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
  4. w sprawie niewyodrębniania w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2025 roku
 1. Zakończenie posiedzenia.

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  1. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
  2. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Śniadowo na 2024 rok,
  3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas określony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy,
  4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas określony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy,
  5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas określony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
 3. Wnioski i podania mieszkańców.
 4. Zakończenie posiedzenia.

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026.
 3. Zakończenie posiedzenia.
Data powstania: czwartek, 21 mar 2024 14:31
Data opublikowania: czwartek, 21 mar 2024 14:37
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 215 razy