BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Śniadowo, dn. 06.05.2024r.

RGSR.6220.02.2024

 

 

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

 

 

            Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11 stycznia 2024r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowie budynku inwentarskiego obory wolnostanowiskowej w systemie bezściołowym na 120 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności do 1200 ms, zbiornika na ścieki socjalne i ścieki z udój ni o poj. 10,0 m3 w gospodarstwie o obsadzie docelowej 120 DJP na dz. nr 45 i części dziatki 42/1 we wsi Wierzbowo nr 46, gmina Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie.              

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono informację w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.

             Z uwagi na powyższe informuje się, że w Urzędzie Gminy Śniadowo, w pokoju nr 13 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

            Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo, gminnej stronie internetowej BIP oraz z miejscowości realizacji przedsięwzięcia.

 

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska  tel. 862241571

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 7 maj 2024 07:10
Data opublikowania: wtorek, 7 maj 2024 07:11
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 382 razy