BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o II sesji Rady Gminy Śniadowo IX kadencji

Informuję, że w dniu 28 maja 2024 roku o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie odbędzie się II nadzwyczajna sesja Rady Gminy Śniadowo IX kadencji
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok;
  2. w sprawie wyboru reprezentantów Gminy Śniadowo do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego ,,Łomżyńskie Forum Samorządowe”;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.
 1. Zakończenie obrad II nadzwyczajnej sesji Rady Gminy IX kadencji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Grzegorz Podgórski

Data powstania: czwartek, 23 maj 2024 08:47
Data opublikowania: czwartek, 23 maj 2024 08:50
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 115 razy