BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Śniadowo

Posiedzenie wspólne stałych Komisji Rady Gminy Śniadowo odbędzie się 28 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Śniadowie z następującym porządkiem obrad dla poszczególnych komisji:

 

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
 2. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 4. Zakończenie posiedzenia.

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
 2. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.
 4. Zakończenie posiedzenia.

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
 2. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru reprezentantów Gminy Śniadowo do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego ,,Łomżyńskie Forum Samorządowe”.
 4. Zakończenie posiedzenia.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
 2. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 3. Zakończenie posiedzenia.
Data powstania: czwartek, 23 maj 2024 08:50
Data opublikowania: czwartek, 23 maj 2024 08:50
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 129 razy