BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Śniadowo, dn. 10.06.2024r.

RGPD.6733.02.2024

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2024r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 10.06.2024r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RGPD.6733.02.2024, dla następującego rodzaju inwestycji:

- budowa sieci wodociągowej;

przewidzianej do realizacji: na terenie obejmującym działki 23/3, 55/2 i 56, położone w obrębie  ewidencyjnym miejscowości Kołaczki, gm. Śniadowo

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18 – 411 Śniadowo

Materiały i ww. decyzja są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Śniadowo, Referat Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11, budynek B).

Strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) – mogą zapoznać się z wymienioną decyzją oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

                                                                                                                                                    Z up. Wójta

                                                                                                                                        mgr Jan Jerzy Kurpiewski

                                                                                                                            Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

Data powstania: poniedziałek, 10 cze 2024 10:46
Data opublikowania: poniedziałek, 10 cze 2024 10:47
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 308 razy