BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Śniadowo, dn. 11.06.2024r.

RGSR.6220.08.2023

 

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

 

                Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11 stycznia 2022r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:    „Budowie budynku obory wolnostanowiskowej o obsadzie 201,4 DJP wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę ok. 2790 m3 oraz zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 9,5 m3 na terenie obejmującym działki o nr ew. 30/1, 30/2, 30/3, 31/3, 124/2, 125/2, 126/2, 127/6 Zagroby, gmina Śniadowo, powiat łomżyński woj. podlaskie”.                

 Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono informację w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.

            Z uwagi na powyższe informuje się, że w Urzędzie Gminy Śniadowo, w pokoju nr 13 można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

           Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śniadowo, gminnej stronie internetowej BIP oraz z miejscowości realizacji przedsięwzięcia.

 

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

 

Sporządziła: Małgorzata Krajewska  tel. 862241571

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 11 cze 2024 15:22
Data opublikowania: wtorek, 11 cze 2024 15:24
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 206 razy