BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIX/111/05 RADY GMINY ŚNIADOWO

z dnia: 23 lutego 2005 r.
w sprawie: zaliczenia drogi rolniczej o przebiegu od drogi wojewódzkiej nr 677 przez Stare Konopki do Zagroby, do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2004 roku Nr 204, poz. 2086 i Nr 273, poz. 2703) Rada Gminy Śniadowo uchwala co następuje:

§ 1. Do kategorii dróg gminnych zalicza się drogę położoną w obrębie gminy Śniadowo o przebiegu od drogi wojewódzkiej Nr 677 przez Stare Konopki do Zagroby i przypisuje się jej numer 105918B.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni o jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 9 mar 2005 13:10
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 2220 razy