BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XX/118/05 RADY GMINY ŚNIADOWO

z dnia: 30 marca 2005 r.
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Śniadowo, oraz określenia granic ich obwodów.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781) uchwala się ,co następuje:
§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Śniadowo , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustala się granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Śniadowo, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr VII/20/99 Rady Gminy Śniadowo z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic ich obwodów, oraz uchwała Nr XVII/64/2000 Rady Gminy Śniadowo z dnia 22 lutego 2000 roku w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im.Pułku 3-go Strzelców Konnych w Śniadowie oraz sieci publicznych szkół podstawowych.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/118/05
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 30 marca 2005 r.

PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ
GMINĘ ŚNIADOWO

1. Szkoła Podstawowa im. Pułku 3-go Strzelców Konnych w Śniadowie.
2. Szkoła Podstawowa w Szczepankowie.
3. Szkoła Podstawowa w Uśniku.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/118/05
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 30 marca 2005 r.

GRANICE OBWODÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŚNIADOWO
1. W skład obwodu Szkoły Podstawowej im. Pułku 3-go Strzelców Konnych w Śniadowie wchodzą miejscowości:
Brulin; Chomentowo; Duchny Młode; Grabowo;Jakać-Borki;Jakać Dworna;Jakać Młoda; Jastrząbka Młoda;Jemielite-Wypychy;Kołaczki;Konopki Młode; Koziki; Mężenin; Olszewo; Ratowo-Piotrowo;Sierzputy-Marki; Sierzputy Zagajne;Stare Duchny;Stara Jakać;Stara Jastrząbka;Stare Jemielite;Stare Konopki;Stare Ratowo;Stare Szabły;Strzeszewo;Szabły Młode; Śniadowo; Truszki; Zagroby; Zalesie-Poczynki; Zalesie-Wypychy; Żebry; Żebry-Kolonia.
2. W skład obwodu Szkoły Podstawowej w Szczepankowie wchodzą miejscowości:
Szczepankowo; Młynik; Wszerzecz;Wszerzecz-Kolonia; Osobne.
3. W skład obwodu Szkoły Podstawowej w Uśniku uwchodzą miejscowości:
Uśnik; Uśnik-Dwór;Uśnik-Kolonia;Wierzbowo; Dębowo.Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 25 kwi 2005 15:00
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 2204 razy