BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA XXIV/135/05 RADY GMINY ŚNIADOWO

z dnia: 15 grudnia 2005 r.
w sprawie: określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązującego od pierwszego stycznia 2006 roku
Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84, Nr 200 poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, z 2005 r.Nr 130 ,poz.1087,Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz.1419) Rada Gminy Śniadowo uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujący od pierwszego stycznia 2006 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 11 sty 2006 14:46
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 2089 razy
Ilość edycji: 1