BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIV/138/05 RADY GMINY ŚNIADOWO

z dnia: 15 grudnia 2005 r.
w sprawie: określenia wzoru formularza informacji o lasach obowiązującego od pierwszego stycznia 2006 roku
Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 , Nr 216, poz.1826, z 2005 r.Dz.U Nr 164 ,poz.1365 )Rada Gminy Śniadowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór formularza informacji o lasach obowiązujący od pierwszego stycznia 2006 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 17 sty 2006 13:44
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 2180 razy
Ilość edycji: 1