BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIV/139/05 RADY GMINY ŚNIADOWO

z dnia: 15 grudnia 2005 r.
w sprawie: określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny obowiązującego od pierwszego stycznia 2006 roku.
Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 , Nr 216, poz.1826, z 2005 r.Dz.U. Nr 164 ,poz.1365) Rada Gminy Śniadowo uchwala, co następuje:
§ 1. .Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek leśny obowiązujący od pierwszego stycznia 2006 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 24 mar 2006 11:31
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 2103 razy