OSP Śniadowo

Pożar sadzy w przewodzie kominowym w miejscowości Koziki.

2016-09-01 17:40
We wtorek 30.08.2016 roku o godz. 19:52 zostaliśmy zadysponowani do pożaru sadzy w przewodzie kominowym. Zdarzenie miało miejsce w miejscowości Koziki.
Pożar sadzy w przewodzie kominowym w miejscowości Koziki.

Zadaniem strażaków było zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wygaszenie paleniska, wyczyszczenie przewodu z palących się sadzy i zapobiegniecie pożarowi w kotłowni. Po zakończonej akcji strażaków mieszkanie przewietrzono, a po sprawdzeniu miernikiem zawartości tlenku węgla czyli czadu mieszkańcy mogli bezpiecznie wrócić do domu.

W akcji udział brali: zastęp OSP Śniadowo oraz zastęp JRG Łomża

 

Często pożary sadzy spowodowane są zaniedbaniami przez użytkowników kominów. Podstawowym i najważniejszym błędem jest brak czyszczenia przewodów dymowych. Jednak to nie wszystko. Palenie w piecu śmieciami, mokrym drewnem również prowadzi do osadzania się cząsteczek sadzy. Sadza powstaje w wyniku niepełnego spalania stałego materiału palnego.

Przed sezonem grzewczym jak również w trakcie niego należy rzetelnie przeprowadzać kontrolę stanu technicznego przewodu kominowego. Sprawdzamy wtedy drożność oraz szczelność komina. Gdy nagromadzona jest sadza, należy ją niezwłocznie usunąć, a jeżeli napotkamy na pęknięcia przewodu należy go naprawić lub zgłosić to kominiarzowi, który sprawdzi stan komina.