Ankieta dla seniorów

2021-07-06 14:11
Zachęcamy mieszkańców Gminy Śniadowo w wieku powyżej 60. lat do wzięcia udziału w badaniach ankietowych.
Ankieta dla seniorów

 Prowadzone jest ono przez Centrum Integracji Społecznej Powiatu Łomżyńskiego we współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy Śniadowo. Celem badania jest zebranie informacji na temat potrzeb warsztatowych seniorów z terenu naszej gminy. Ankieta jest anonimowa.

  

Wypełnione ankiety można:

  • złożyć osobiście w Bibliotece Publicznej Gminy Śniadowo,
  • wysłać drogą pocztową (adres: Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo;ul.Osrtołęcka 7;18 – 411 Śniadowo – z dopiskiem: Ankieta Seniorów),
  • wysłać e-mailem na adres:biblioteka@sniadowo.pl

Załączniki

  1. Ankieta dla seniorów