Patroni Roku 2022

2022-03-14 14:07
Patroni Roku 2022

Uhonorowani przez Sejm RP

Maria Grzegorzewska, Maria Konopnicka, Ignacy Łukasiewicz, Józef Mackiewicz, Wanda Rutkiewicz i Józef Wybicki  będą patronować rokowi 2022.

Obecny rok jest również Rokiem Romantyzmu Polskiego ponieważ przypada w nim 200 rocznica pierwszego wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, które wyznaczają początek polskiego romantyzmu. W uchwale zaznaczono, iż „pamięć romantyzmu polskiego jest zatem pamięcią najważniejszych znaków określających narodową tożsamość. W roku 2022 przypadają dwusetne urodziny tej epoki i jest to dobry powód do przypomnienia duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele”.

„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza będą również lekturą Narodowego Czytania 2022.