Rolnictwo na terenie gminy

2016-04-15 11:23
Rolnictwo na terenie gminy

Śniadowo to gmina o charakterze rolniczym.

Grunty ogółem na terenie gminy to 15.249,22 ha, w tym m.n.:

  • użytki rolne pod zasiewami 8.194,5 ha,
  • łąki trwałe i pastwiska 4.535,45 ha,
  • lasy i grunty leśne 1.998,79 ha,
  • sady ogółem 21,10 ha.
Struktura obszarowa i produkcyjna gospodarstw rolnych.

Podstawową formą własności w gminie jest gospodarka indywidualna, w rękach której znajduje się 100 % użytków rolnych.

Powierzchnia gruntów rolników indywidualnych wynosi 15.156,91 ha, na 15235,77 ha powierzchni gospodarstw prowadzących działalność rolniczą.

Głównymi gałęziami produkcji zwierzęcej i roślinnej jest hodowla bydła mlecznego i mięsnego oraz uprawa zbóż.

Struktura upraw:

Rodzaj uprawy

Powierzchnia w ha

Ilość gospodarstw

Zboża razem

4535,77

731

Ziemniaki

142,18

213

Uprawy przemysłowe

0,85

3

Buraki cukrowe

0,85

3

Struktura produkcji zwierzęcej:

Wyszczególnienie

 

Ogółem gmina

Sztuki bydła

Ilość gospodarstw

Bydło razem

20680

564

W tym krowy

12209

529

Trzoda chlewna razem

6482

170

W tym lochy

644

131

Konie

81

28

Drób ogółem razem

38651

151

Drób ogółem drób kurzy

38173

148

 

  • Rolnictwo na terenie gminy Rolnictwo na terenie gminy Rolnictwo na terenie gminy Rolnictwo na terenie gminy Rolnictwo na terenie gminy Rolnictwo na terenie gminy Rolnictwo na terenie gminy Rolnictwo na terenie gminy Rolnictwo na terenie gminy Rolnictwo na terenie gminy Rolnictwo na terenie gminy Rolnictwo na terenie gminy Rolnictwo na terenie gminy