Gospodarka odpadami

2016-04-11 16:19
Obowiązujące na terenie gminy Śniadowo w 2019 roku miesięczne stawki za wywóz odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych wynoszą:

Przy selektywnej zbiórce odpadów:

 • od gospodarstwa jednoosobowego         - 24,00 zł 
 • od gospodarstwa 2-3 osobowego            - 48,00 zł
 • od gospodarstwa 4-5 osobowego            - 86,00 zł 
 • od gospodarstwa 6 i więcej osobowego - 94,00 zł 

Przy zbiórce nieselektywnej stawka wynosi 40,00zł / miesiąc za każdego mieszkańca.

Terminy płatności za kolejne kwartały to : 15 marca, 15 czerwca, 15 września i 15 grudnia.

Opłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy: 16 8757 1024 3900 0752 2000 0010

 

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych dotyczy następujących frakcji odpadów komunalnych:

 • papier i tektura (worki w kolorze niebieskim),
 • tworzywa sztuczne, drobny metal i opakowania wielomateriałowe (worki w kolorze żółtym),
 • szkło białe i kolorowe (worki w kolorze zielonym).

Na terenie gminy funkcjonuje mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Kościelna 8b, 18-411 Śniadowo czynny poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.30, gdzie mieszkańcy z terenu gminy mogą przekazywać odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych.

Stacjonarny PSZOK znajduje się przy Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartorii, gm. Miastkowo.


Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkańcy gminy mogą przywozić do kontenera znajdującego się na terenie Urzędu Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11.


MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
czynny poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.30

TU MOŻNA WRZUCAĆ:

 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • Odpady zielone i biodegradowalne,
 • Popiół,
 • Zużyte opony (od samochodów osobowych),

 

Do mobilnego PSZOK-u
nie wyrzucamy!!!!!!!

 • Opon od ciągników i maszyn rolniczych, Padłych zwierząt,
 • Części samochodowych,
 • Pojemników po środkach ochrony roślin,
 • Odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • Złom

 

Usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Śniadowo świadczy firma:
Zakład Usługowy WINPOL s.c. L. Wiśniewski W. Wiśniewska, ul. Kazańska 1, 18-400 Łomża, tel. 86 219 03 02


Odbiór odpadów komunalnych firma WINPOL realizuje zgodnie z harmonogramem poszczególnych tras na 2019r. Mieszkańcy gminy powinni wystawiać pojemniki i worki ze śmieciami przed posesje w dniu odbioru do godziny 7:00 rano.


Przypominamy, iż firma WINPOL nie ma obowiązku odbioru koszy na śmieci oraz worków bezpośrednio z terenu posesji. Niewystawienie kosza na śmieci lub worków z odpadami przed 7:00 może skutkować nieodebraniem odpadów.