INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
więcej »
Przerwa w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja SA informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpi przerw...
więcej »

Ostrzeżenie przed oblodzeniem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - ...
więcej »