BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji PublicznejPOSTANOWIENIE NR 64/2020 Komisarza Wyborczego w Łomży

z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Śniadowo

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 czerwca2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Komisarz Wyborczy w Łomży postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 5 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Łomży oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Śniadowo.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Łomży

Jan Leszczewski

 

 

Załączniki do postanowienia nr 64/2020
Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia
15 czerwca 2020 r.


Załącznik nr 1


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa, Szczepankowo 20, 18-411 Śniadowo:

1. Bożena Baczewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PAWŁA TANAJNO, zam. Stare Ratowo
2. Aneta Gawkowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PAWŁA KAZIMIERZA ŚWITONIA, zam. Szczepankowo
3. Katarzyna Grześ, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PIOTRA STANISŁAWA BAKUN, zam. Śniadowo
4. Hanna Kupis, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Śniadowo
5. Dawid Malinowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Śniadowo
6. Eugeniusz Wojsz, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO, zam. Śniadowo

Załącznik nr 2


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa, Szczepankowo 20, 18-411 Śniadowo:


1. Krystyna Florczyk, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PAWŁA TANAJNO, zam. Stare Ratowo
2. Natalia Gosiewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PAWŁA KAZIMIERZA ŚWITONIA, zam. Szczepankowo
3. Ewa Jakubiak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Szabły Młode
4. Teresa Jadwiga Korytkowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO, zam. Śniadowo
5. Teresa Lipka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PIOTRA STANISŁAWA BAKUN, zam. Śniadowo
6. Elżbieta Mierzejewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Śniadowo


Załącznik nr 3


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Szkoła Podstawowa, ul. Łomżyńska 29, 18-411 Śniadowo:


1. Milena Czartoryjska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Stare Duchny
2. Teresa Dobrzyńska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PAWŁA KAZIMIERZA ŚWITONIA, zam. Łomża
3. Anna Marzenna Gniazdowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO, zam. Śniadowo
4. Magdalena Romanik, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Śniadowo
5. Nina Bogumiła Rutkowska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Stare Ratowo
6. Justyna Uryn, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PIOTRA STANISŁAWA BAKUN, zam. Szczepankowo
7. Emilia Uryn-Cwalina, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PAWŁA TANAJNO, zam. Śniadowo
8. Zofia Wysocka, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Śniadowo


Załącznik nr 4


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Szkoła Podstawowa, ul. Łomżyńska 29, 18-411 Śniadowo:


1. Ewa Chomontowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Śniadowo
2. Agnieszka Gosiewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PAWŁA KAZIMIERZA ŚWITONIA, zam. Szczepankowo
3. Celina Jastrzębska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Koziki
4. Ewa Jastrzębska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PAWŁA TANAJNO,  zam. Stare Duchny
5. Aleksandra Jatczak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Śniadowo
6. Małgorzata Krajewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO, zam. Stare Ratowo
7. Natalia Rutkowska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Stare Ratowo
8. Agata Wyrzykowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PIOTRA STANISŁAWA BAKUN, zam. Śniadowo

 

Załącznik nr 5

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Ostrołęcka 13, 18-411 Śniadowo:


1. Maria Borowiak-Wojsz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIROSŁAWA PIOTROWSKIEGO, zam. Śniadowo 
2. Milena Dąbrowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANISŁAWA ŻÓŁTKA, zam. Strzeszewo
3. Stanisław Jakacki, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA, zam. Jakać-Borki
4. Agnieszka Krystyna Komorowska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PIOTRA STANISŁAWA BAKUN, zam. Śniadowo
5. Izabela Malinowska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Śniadowo
6. Anna Zalewska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY, zam. Śniadowo
7. Barbara Zaremba, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PAWŁA TANAJNO, zam. Śniadowo
8. Zdzisław Zaremba, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Jastrząbka Młoda
9. Tomasz Żebrowski, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PAWŁA KAZIMIERZA ŚWITONIA, zam. Stare Duchny

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 16 cze 2020 08:08
Data opublikowania: wtorek, 16 cze 2020 08:11
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 505 razy

INFORMACJA

Urząd Gminy Śniadowo informuje, że dnia 12 czerwca 2020r. w godz. godz. 11³°-15³° w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 11, będzie pełnił dyżur Urzędnik Wyborczy gminy Śniadowo, w celu przyjmowania  zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych.

Data powstania: środa, 10 cze 2020 08:17
Data opublikowania: środa, 10 cze 2020 08:17
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 584 razy