BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY

w sprawie dodatkowych zgłoszeń członków komisji

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Łomży

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Śniadowo obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Łomży informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 4,

- Nr 2, w liczbie 6,

- Nr 3, w liczbie 5,

- Nr 4, w liczbie 5,

- Nr 5, w liczbie 6.

 

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w 17 kwietnia 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

  

Komisarz Wyborczy w Łomży

Jan Leszczewski

Data powstania: wtorek, 14 kwi 2020 13:22
Data opublikowania: wtorek, 14 kwi 2020 13:25
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 219 razy