BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dofinansowaniem mogą być objęte prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków. Nabór wniosków na dotacje dla właścicieli takich obiektów będzie prowadził Urząd Gminy Śniadowo. 

Wnioski o dotacje należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 11, pokój nr 7 do dnia 13 marca 2023 r. do godziny 15:00. 

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie gov.pl. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Data powstania: poniedziałek, 6 mar 2023 12:07
Data opublikowania: poniedziałek, 6 mar 2023 12:09
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 626 razy