Nowe place zabaw w 10 sołectwach gminy Śniadowo

2018-05-17 10:25
Nowe place zabaw w 10 sołectwach gminy Śniadowo

 placeue.JPG

 

W dniu 11 maja 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku została podpisana umowa na dofinansowanie budowy 10 nowych placów zabaw oraz 3 siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Śniadowo, Mężenin, Stare Konopki, Sierzputy Zagajne, Sierzputy-Marki, Truszki, Młynik, Wierzbowo, Jastrząbka Młoda, Stara Jakać za kwotę 265 565 zł przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 199 985 zł.

Przewidywany termin oddania terenów dla dzieci i dorosłych jest do końca lipca 2018 r.