Gmina realizuje projekt "Klucz do przyszłości"

2020-07-08 12:18
Gmina realizuje projekt

     Gmina Śniadowo realizuje projekt „Klucz do przyszłości” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Szczepankowie. Podczas realizacji projektu będą realizowane zajęcia dodatkowe, m.in. kursy:

- matematyczny,

- języka polskiego,

- języka angielskiego,

będą prowadzone koła:

- polonistyczne,

- języka angielskiego,

- matematyczne,

- chemiczne,

- zajęcia sportowe – rekreacyjne,

- zajęcia rytmiczno-muzyczne,

- zajęcia rozwijające ekspresję kulturalną uczniów klas I-II,

- zajęcia z kodowania i programowania w klasach I-III,

- zajęcia programowania i robotyki – koło informatyczne,

- koło grafiki komputerowej.

Zostanie wyremontowana sala na potrzeby utworzenia pracowni fizyczno-chemicznej oraz utworzona zostanie pracownia TIK. Zostaną doposażone sale, m.in: w sprzęt elektroniczny, meble, pomoce dydaktyczne i książki. Zaplanowane są również wyjazdy w ramach „Zielonej Szkoły” oraz do teatru, kina, muzeum, na koncerty muzyki klasycznej.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół kształcenia ogólnego osiągających najsłabsze wyniki edukacyjne, leżących na obszarze LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi” i objętych realizacją LSR, poprzez rozwijanie i kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w roku szkolnym 2020/2021.

Rekrutacja odbywać  się będzie na terenie Szkoły Podstawowej  w Szczepankowie w terminie od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Projekt będzie trwał od 1 lipca 2020 r. do 30 listopada 2021 r. został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie 219 124,62 zł. wartość całego projektu wynosi 230 657,50 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

stopka klucz.JPG