Gmina Śniadowo wykorzystuje odnawialne źródła energii

2019-04-03 14:50
Gmina Śniadowo zakończyła realizację projektu pn.: „Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych w gminie Śniadowo”.
Gmina Śniadowo wykorzystuje odnawialne źródła energii

W ramach projektu wykonano 82  instalacje solarne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i 14 instalacji fotowoltaicznych do produkcji odnawialnej energii elektrycznej.

Rozpoczęcie projektu było możliwe dzięki podpisaniu pod koniec roku 2017 umowy przez Wójta Gminy Śniadowo z właścicielami nieruchomości.

Wniosek o dofinansowanie projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku został złożony w dniu 18 grudnia 2017 roku, zaś podpisanie umowy pomiędzy Gminą Śniadowo a Województwem Podlaskim o współfinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej nastąpiło w dniu 12 lipca 2018 r.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotowego zadania najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe STALMET Józef Szostak Dobieszów, które zostało wykonawcą przedsięwzięcia.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto 1.166.130,00 zł plus obowiązujący podatek VAT w tym:

Zadanie 1.  Dostawa i montaż 82 kolektorów słonecznych - cena netto:

a) 19 szt. zestawów składające się z 2 kolektorów słonecznych płaskich płytowych 169.366,00 zł

b) 37 szt. zestawów składające się z 3 kolektorów słonecznych płaskich płytowych 385.318,00 zł

c) 23 szt. zestawów składające się z 4 kolektorów słonecznych płaskich płytowych 279.772,00 zł

d) 3 szt. zestawów składające się z 5 kolektorów słonecznych płaskich płytowych 41.220,00 zł.

Razem: 875.676,00 zł ceny netto.

 

Zadanie 2.  Dostawa i montaż 14 instalacji fotowoltaicznych – cena netto:

1 szt. zestawu o mocy instalacji 2,0 kW 12.337,00 zł

2 szt. zestawu o mocy instalacji 3,0 kW 32.996,00 zł

2 szt. zestawu o mocy instalacji 3,7 kW 38.598,00 zł

9 szt. zestawu o mocy instalacji 4,5 kW 206.523,00 zł

Razem: 290.454,00 zł ceny netto.

Zakończenie dostawy i montażu powyższych urządzeń nastąpiło w miesiącu styczniu 2019 r. Obiór końcowy inwestycji nastąpił w dniu 19 marca 2019 r.

Za wspólną realizację inwestycji w odnawialne źródła energii Gmina Śniadowo składa podziękowania wszystkim właścicielom nieruchomości.

                       

Zamówienie realizowane było w ramach projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0185/17 pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych w Gminie Śniadowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPO WP) na lata 2014 – 2020.

UE.jpg

 • Gmina Śniadowo wykorzystuje odnawialne źródła energii Gmina Śniadowo wykorzystuje odnawialne źródła energii Gmina Śniadowo wykorzystuje odnawialne źródła energii Gmina Śniadowo wykorzystuje odnawialne źródła energii Gmina Śniadowo wykorzystuje odnawialne źródła energii Gmina Śniadowo wykorzystuje odnawialne źródła energii Gmina Śniadowo wykorzystuje odnawialne źródła energii Gmina Śniadowo wykorzystuje odnawialne źródła energii Gmina Śniadowo wykorzystuje odnawialne źródła energii