BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Śniadowo sporządzony dnia 23 kwietnia 2023r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Śniadowie.

  1. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Śniadowo zarządzono w jednym okręgu wyborczym, w którym wybierano 1 radnego.
  2. Komisja stwierdziła, co następuje:

A.1 Wyborów nie przeprowadzono w ….. okręgu(ach) wyborczym(ych), tj. okręgu nr ....., nr ....., nr ....., nr ……. z powodu braku zarejestrowanej(ych) listy(list) kandydatów na radnego, w związku z czym ….. mandat(y/ów) pozostał(y/o) nieobsadzony(e/ch).

B.2 Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 12, w którym zarejestrowano tylko jednego kandydata na radnego.

III. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od ….. obwodowej(-ych) komisji wyborczej(-ych)

  1. Komisja na podstawie protokołów wyników głosowania w obwodzie sporządziła zestawienia wyników głosowania w okręgach wyborczych i ustaliła następujące wyniki wyborów.

 

Okręg wyborczy nr 12 obejmujący 1 mandat.

Wybory odbyły się.

Głosowania nie przeprowadzono.

 

B.4 W związku z tym, iż w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania:

MIECZKOWSKI Krzysztof
zgłoszony przez KWW KRZYSZTOF MIECZKOWSKI, Lista nr 1

 

 

V.**)        Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów***); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania”:

             Brak mężów zaufania.

VI.**)   Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków Komisji z wymienieniem konkretnych zarzutów***); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”:


Brak zarzutów

VII.**)  Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”

Brak uwag

   

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:

 

1) Kamionowska Joanna – Przewodniczący    

2) Przeździecka Jolanta – Zastępca Przewodniczącego  

3) Chrostowska Sylwia – Członek      

4) Ciszkowska Anna – Członek      

5) Jakacka Ewelina – Członek

6) Kamińska Joanna – Członek

7) Szabłowska Ewa – Członek  

8) Uryn-Cwalina Emilia – Członek

Pliki do pobrania:
Data powstania: niedziela, 23 kwi 2023 11:42
Data opublikowania: niedziela, 23 kwi 2023 11:43
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 525 razy