BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

PROTOKÓŁ OBSADZENIA MANDATÓW RADNYCH BEZ GŁOSOWANIA do Rady Gminy Śniadowo sporządzony dnia  r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Śniadowie.

  1. W wyborach do Rady, w okręgu wyborczym nr 12, obejmującym 1 mandat:

      Została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów obejmująca 1 kandydata:

 

Lista nr 1 KWW KRZYSZTOF MIECZKOWSKI

1

MIECZKOWSKI Krzysztof

 

  1. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów wynosi 1, czyli jest równa liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym, za wybranego na radnego uznaje się kandydata wymienionego w pkt 1.

 

3.**) ....... Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów***); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania”:

Brak mężów zaufania

4.**)      Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków Komisji z wymienieniem konkretnych zarzutów***); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Brak zarzutów

5.**)     Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”:  Brak uwag

 

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:

 

1) Kamionowska Joanna – Przewodniczący

2) Przeździecka Jolanta – Zastępca Przewodniczącego

3) Chrostowska Sylwia – Członek

4) Ciszkowska Anna – Członek

5) Jakacka Ewelina – Członek 

6) Kamińska Joanna – Członek

7) Szabłowska Ewa – Członek

8) Uryn-Cwalina Emilia – Członek

Data powstania: niedziela, 23 kwi 2023 11:44
Data opublikowania: niedziela, 23 kwi 2023 11:45
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 562 razy