BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Od 1 stycznia 2018 r. jedyną dopuszczalną ustawą możliwością uzyskania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych jest złożenie poprzez przygotowany i prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) elektronicznego wniosku o wpis do rejestru.

Przed przystąpieniem do składania wniosku o wpis do rejestru niezbędne jest wcześniejsze założenie konta na Portalu Emp@tia co wiąże się z koniecznością posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

 

Do składanego elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (wzór wniosku znajduje się na stronie) należy dołączyć:

  1. Decyzję komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającą spełnienie przez budynek/lokal przeznaczony na żłobek/klub dziecięcy wymagań przeciwpożarowych;
  2. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie wymagań przez budynek/lokal przeznaczony na żłobek wymagań sanitarno-lokalowych (w przypadku rejestracji żłobka) lub pozytywną opinię o lokalu wójta, burmistrza, prezydenta (w przypadku klubu dziecięcego)
  3. W przypadku żłobka/klubu dziecięcego zakładanego przez osobę fizyczną zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
  4. Oświadczenie lub zaświadczenie o dokonaniu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (w Gminie Śniadowo opłata za wpis do rejestru wynosi 500 zł. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy Śniadowo lub przelewem na konto BS Łomża O/Śniadowo Nr 16 8757 1024 3900 0752 2000 0010

 

Wpis do rejestru następuje nie później niż do 7 dni od złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. W tym terminie za pośrednictwem portalu Emp@tia składający wniosek otrzymuje zaświadczenie o wpisie do rejestru.

Data powstania: środa, 24 sty 2024 14:51
Data opublikowania: czwartek, 25 sty 2024 11:36
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 137 razy