BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wprowadzanie zmian do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Zgodnie z art. 35 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w przypadku zmian danych lub informacji w rejestrze podmiot wpisany do rejestru zobowiązany jest za pośrednictwem prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) w terminie do:

1) 14 dni od dnia zaistnienia zmian wystąpić do organy prowadzącego rejestr (wójta, burmistrza, prezydenta) z wnioskiem o zmianę danych lub informacji. Dotyczy to zmian następujących danych:

 • nazwy, imienia i nazwiska, siedziby lub adresu podmioty prowadzącego żłobek lub klub;
 • numerów NIP lub REGON podmiotu prowadzącego żłobek;
 • miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 • informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 • zmiany liczby miejsc w żłobku/klubie dziecięcym;
 • informacji czy żłobek, klub jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

2) 3 dni od dnia zaistnienia zmian samodzielnie uaktualnić dane w portalu Emp@tia w przypadku zmian pozostałych danych z rejestru w tym przede wszystkim zmian:

 • godzin pracy żłobka/klubu dziecięcego;
 • adresu poczty elektronicznej lub nr telefonu;
 • liczby dzieci zapisanych do żłobka/klubu dziecięcego;
 • wysokości opłat w żłobku/klubie dziecięcym.

3) 5 dni roboczych liczonych od pierwszego dnia danego miesiąca, według stanu na ostatni dzień poprzedzającego miesiąca - w przypadku danych lub informacji:

 • danych dotyczących dziecka uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego;
 • danych dotyczących rodziców dziecka uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego;
 • numeru rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
 • informacji o dofinansowaniu miejsc opieki ze środków publicznych.
Data powstania: środa, 24 sty 2024 14:52
Data opublikowania: czwartek, 25 sty 2024 11:36
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 93 razy