BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykreślenie z rejestru żłobków lub klubów dziecięcych

 

Zgodnie z art. 32 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wykreślenie z rejestru żłobków i klubów następuje w przypadku:

1) złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie żłobka lub klubu dziecięcego;

2) wykreślenia podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta na skutek nieusunięcia przez podmiot w wyznaczonym terminie nieprawidłowości w prowadzeniu placówki.

3) Przekazania we wniosku o wpis do rejestru lub w załącznikach do wniosku informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Data powstania: środa, 24 sty 2024 14:52
Data opublikowania: czwartek, 25 sty 2024 11:36
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 128 razy