Gmina Śniadowo pozyskała fundusze na kolejne inwestycje drogowe

2016-07-20 14:50
W ramach naboru wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku zostały złożone trzy wnioski, które otrzymały dofinansowanie na przebudowę dróg z Unii Europejskiej. W związku z czym w dniu 20 lipca 2016 r. Wójt Gminy Śniadowo podpisał umowy z Marszałkiem Województwa Podlaskiego na realizację poniższych inwestycji.

prow.gif

Spośród wszystkich złożonych wniosków pierwsze miejsce na liście rankingowej zdobył wniosek  na „Przebudowę dróg powiatowych i drogi gminnej w miejscowości Śniadowo" o wartości: 1 361 781,31 zł, na którego realizację gmina otrzyma dofinansowanie z EFRROW w kwocie 866 500,00 zł.

Kolejny  wniosek na „Przebudowę drogi gminnej nr 105904B relacji Ratowo-Piotrowo – Żebry" o wartości: 1 416 405,27 zł  otrzyma dofinansowanie EFRROW w kwocie 901 258,00 zł.

Natomiast wniosek na „Przebudowę drogi gminnej nr 105925B w miejscowości Koziki" o wartości 474 442,31 zł otrzyma dofinansowanie z EFRROW w kwocie 301 887,00 zł.

Operacje mają na celu skrócenie czasu dojazdu mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej oraz poprawę standardu ciągu komunikacyjnego, co przyczyni się do polepszenia jakości życia na terenach wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.