Gmina Śniadowo realizuje projekt: „Przedszkole bawi i uczy"

2016-12-08 14:36
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
Gmina Śniadowo realizuje projekt: „Przedszkole bawi i uczy

  

Projekt „Przedszkole bawi i uczy - wzrost jakości edukacji przedszkolnej w gminie Śniadowo” skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do Przedszkola  i Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Śniadowie i Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Szczepankowie.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia rozwijające z matematyki, naukowo -techniczne,  język angielski, zajęcia kreatywne takie jak rytmika, plastyka. Zakupiono materiały dydaktyczne oraz sprzęt elektroniczny oraz przeszkolono kadrę nauczycielską odnośnie innowacyjnej metody nauroedukacji dzieci w wieku przedszkolnym TUPUTAN. Na realizację projektu, który trwa od 01.11.2016 r. do 30.06.2018 r. gmina  Śniadowo otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 110 394,00zł przy czym cała wartość projektu zamyka się w kwocie 129 875,00zł.