Kolejne inwestycje drogowe w Gminie Śniadowo

2017-10-25 11:58
W ramach naboru wniosków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku zostały złożone trzy wnioski, które otrzymały dofinansowanie na przebudowę dróg z Unii Europejskiej.
Kolejne inwestycje drogowe w Gminie Śniadowo

loga unijne.jpg

 

W związku z czym w dniu 20 lipca 2016 r. Wójt Gminy Śniadowo podpisał umowy z Marszałkiem Województwa Podlaskiego na realizację poniższych inwestycji następnie w dniu 9 stycznia 2017 r. zostały podpisane Aneksy do w.w. umów  z uwagi na zmianę kwot po przeprowadzonych przetargach.    

 

  1. „Przebudowa dróg powiatowych i drogi gminnej w miejscowości Śniadowo" o wartości: 886 485,90 zł, na którego realizację gmina otrzyma dofinansowanie z EFRROW w kwocie 564 070,00 zł.
  2. „Przebudowa drogi gminnej nr 105904B relacji Ratowo-Piotrowo – Żebry" o wartości 1 051720,25 zł otrzyma dofinansowanie EFRROW w kwocie 669 209,00 zł.
  3. „Przebudowę drogi gminnej nr 105925B w miejscowości Koziki" o wartości 346 834,94 zł otrzyma dofinansowanie z EFRROW w kwocie 220 691,00 zł.

Operacje mają na celu skrócenie czasu dojazdu mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej oraz poprawę standardu ciągu komunikacyjnego, co przyczyni się do polepszenia jakości życia na terenach wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.