BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

POSTANOWIENIE NR 216/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Śniadowo

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Łomży postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Śniadowo, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1. Paulina Kamińska, zgłoszona przez KWW CEZARY POLKOWSKI, zam. Wszerzecz

§ 2.
Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1. Magdalena Szabłowska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Truszki

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Komisarz Wyborczy
w Łomży
Jan Leszczewski

Data powstania: czwartek, 21 mar 2024 07:55
Data opublikowania: czwartek, 21 mar 2024 07:57
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 196 razy