BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 8 kwietnia 2024 r.

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podlaskiego (gmina Śniadowo)

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W BIAŁYMSTOKU I
z dnia 8 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze województwa podlaskiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Białymstoku I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podlaskiego, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Część I
Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

 1. Wybierano łącznie 118 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 296 kandydatów zgłoszonych przez 256 komitetów wyborczych, w tym w 20 gminach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata.
 2. Uprawnionych do głosowania było 898735 osób, w tym 42 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi lub obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
 3. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 464514 osobom.
 4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 464338 wyborców, to jest 51,67% uprawnionych do głosowania.
 5. Głosów ważnych oddano 458211, to jest 98,68% ogólnej liczby głosów oddanych.
 6. Głosów nieważnych oddano 6127, to jest 1,32% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)    postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo postawienia znaku „X” jednocześnie za i przeciw wyborowi kandydata oddano 1901, to jest 31,03% ogólnej liczby głosów nieważnych;

2)    niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata albo niepostawienia znaku „X” ani za ani przeciw wyborowi kandydata oddano 4226, to jest 68,97% ogólnej liczby głosów nieważnych;

3)    postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Rozdział 2.
Wyniki wyborów

 1. Wybierano łącznie 118 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:

1) 110 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców;

2) 8 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.

 1. Wybrano łącznie 89 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:

1) 85 wójtów i burmistrzów w gminach do 20 tys. mieszkańców;

2) 4 burmistrzów i prezydentów miast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.

 1. Nie wybrano 29 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z następujących powodów:

1)   w 29 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego:

 1. a) w 25 gminach do 20 tys. mieszkańców,
 2. b) w 4 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;
 3. W następujących gminach i miastach, o których mowa w pkt 3 ppkt 1, zgodnie z art. 473 § 2 Kodeksu wyborczego, w dniu 21 kwietnia 2024 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie:

1) Miasto Augustów – powiat augustowski;

2) Gmina Białowieża – powiat hajnowski;

3) Miasto Bielsk Podlaski – powiat bielski;

4) Gmina Bielsk Podlaski – powiat bielski;

5) Gmina Ciechanowiec – powiat wysokomazowiecki;

6) Gmina Czyżew – powiat wysokomazowiecki;

7) Miasto Grajewo – powiat grajewski;

8) Miasto Hajnówka – powiat hajnowski;

9) Gmina Janów – powiat sokólski;

10) Gmina Kleszczele – powiat hajnowski;

11) Gmina Knyszyn – powiat moniecki;

12) Gmina Korycin – powiat sokólski;

13) Gmina Lipsk – powiat augustowski;

14) Gmina Mały Płock – powiat kolneński;

15) Gmina Milejczyce – powiat siemiatycki;

16) Gmina Narew – powiat hajnowski;

17) Miasto Sejny – powiat sejneński;

18) Gmina Sejny – powiat sejneński;

19) Gmina Suraż – powiat białostocki;

20) Miasto Suwałki;

21) Gmina Szudziałowo – powiat sokólski;

22) Gmina Szumowo – powiat zambrowski;

23) Gmina Trzcianne – powiat moniecki;

24) Gmina Wąsosz – powiat grajewski;

25) Gmina Wizna – powiat łomżyński;

26) Gmina Zabłudów – powiat białostocki;

27) Miasto Zambrów – powiat zambrowski;

28) Gmina Zawady – powiat białostocki;

29) Gmina Zbójna – powiat łomżyński.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

Rozdział 102.
Wybory Wójta Gminy Śniadowo

 1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 3 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskał PSTRĄGOWSKI Rafał zgłoszony przez KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI.
 2. Uprawnionych do głosowania było 4149.
 3. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 2245 osobom.
 4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2244 wyborców, co stanowi 54,09% uprawnionych do głosowania.
 5. Wybrany kandydat uzyskał 1279 głosów ważnych.

 

Komisarz Wyborczyw Białymstoku I

/-/ Jacek Malinowski

 

 

Data powstania: środa, 10 kwi 2024 11:12
Data opublikowania: środa, 10 kwi 2024 11:14
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 116 razy