BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 13 maja 2024 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Śniadowo obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zrządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Komisarz Wyborczy w Łomży informuje, co następuje:

§1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 maja 2024 r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo do niżej wymienionych komisji wyborczych:

  • Nr 3, w liczbie 1,
  • Nr 4, w liczbie 1,
  • Nr 5, w liczbie 1.

§2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 16 maja 2024 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Śniadowo.

§3

W dniu 16 maja 2024 r. o godz. 13:00 w siedzibie losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

  • Nr 1
  • Nr 2

§4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Łomży

Jan Leszczewski

Data powstania: poniedziałek, 13 maj 2024 14:06
Data opublikowania: poniedziałek, 13 maj 2024 14:10
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 201 razy