BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

POSTANOWIENIE NR 333/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 17 maja 2024 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721), w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Komisarz Wyborczy w Łomży postanawia, co następuje:

§1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 332/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 17 maja 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§2.

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

§3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy
w Łomży

 

Jan Leszczewski

 


 

Załącznik nr 1

do Postanowienia nr 333/2024 Komisarza Wyborczego

w Łomży z dnia 17 maja 2024 r.

 

 

Gm. Śniadowo

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie ul. Ostrołęcka 13, 18-411 Śniadowo

Termin: 28 maja 2024 r. o godz. 13:00

Data powstania: piątek, 17 maj 2024 14:23
Data opublikowania: piątek, 17 maj 2024 14:24
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 226 razy