BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 stycznia 2024 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 371 § 2 i art. 474 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817)zarządza się, co następuje:


§ 1. Zarządza się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 7 kwietnia 2024 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 30 sty 2024 10:19
Data opublikowania: wtorek, 30 sty 2024 10:26
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 141 razy