BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Warszawa, dnia 7 lutego 2024 r.

 

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

ZPOW.501.8.2024

 

Informacja

o upływie terminów związanych

z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

 

  1. Termin zgłoszenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego upływa w dniu 25 marca 2024 r. Termin zgłoszenia zamiaru  skorzystania  z  prawa  do  transportu  do  lokalu  lub transportu powrotnego w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezgłoszenia zamiaru przed pierwszym głosowaniem, upływa w dniu 16 kwietnia 2024 Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy urzędu gminy.
  2. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wycofania zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu i  transportu  powrotnego  albo rezygnacja tylko z transportu powrotnego upływa w dniu 5 kwietnia 2024 r. Termin wycofania zgłoszenia albo rezygnacja z transportu powrotnego w ponownym głosowaniu (tzw. II tura) upływa w dniu 19 kwietnia 2024 r. Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy urzędu
  3. Termin zgłoszenia komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 25 marca 2024 r. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu (tzw. II tura) w przypadku niezgłoszenia zamiaru przed pierwszym głosowaniem upływa w dniu 11 kwietnia 2024 r. Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującego komisarza
  1. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 29 marca 2024

Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w ponownym głosowaniu (tzw. II tura) w przypadku niezłożenia wniosku przed pierwszym głosowaniem upływa w dniu 12 kwietnia 2024 r. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.

  1. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa  w  dniu  5 kwietnia  2024    Oświadczenie  należy  złożyć  w godzinach pracy urzędu gminy. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, tj. w dniu 7 kwietnia 2024 r. w godzinach od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu. Termin złożenia oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa w ponownym głosowaniu (tzw. II tura) upływa w dniu 19 kwietnia 2024 r. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu ponownego głosowania,      tj. w dniu  21  kwietnia  2024  r.  w  godzinach  od  7.00  do  21.00,  pod  warunkiem,  że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.
  2. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosku o zmianę miejsca głosowania w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2024 r., natomiast upływa  w dniu 4 kwietnia 2024    Termin  złożenia  wniosku  o  zmianę  miejsca  głosowania w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezłożenia wniosku przed pierwszym głosowaniem, rozpoczyna się w dniu 8 kwietnia 2024 r., natomiast upływa w dniu 18 kwietnia 2024 r. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.

 

O dotrzymaniu terminu złożenia wskazanych wyżej wniosków i oświadczeń decyduje data ich otrzymania przez właściwy organ, a nie data nadania (stempla pocztowego).

 

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

Sylwester Marciniak

 

Data powstania: wtorek, 13 lut 2024 12:35
Data opublikowania: wtorek, 13 lut 2024 12:37
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 91 razy