BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

POSTANOWIENIE NR 179/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Łomży postanawia co następuje:

§1.

Powołuje się Powiatowe Komisje Wyborcze w Grajewie, w Kolnie, w Łomży, w Wysokiem Mazowieckiem, w Zambrowie, w składach określonych w załącznikach od nr 1 do nr 5.

§2.

Powołuje się Miejską Komisję Wyborczą w Łomży - mieście na prawach powiatu w składzie określonym w załączniku nr 6.

§3.

Powołuje się gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie powiatów, o których mowa w § 1, w składach określonych w załącznikach od nr 7 do nr 42.

§4.

  1. Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Łomży.
  2. Skład właściwej Komisji zamieszcza się także w Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną tej Komisji oraz wywiesza się w jej siedzibie.

§5.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy
w Łomży

 

Jan Leszczewski

 

Załącznik nr 34

Gminna Komisja Wyborcza w Śniadowie, z siedzibą w Urzędzie Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo:

 

1.

Maria Borowiak-Wojsz, zgłoszona przez KWW SAMI SWOI ADAM FRANCISZEK BOROWIAK, zam. Śniadowo

2.

Jolanta Maria Ciuńczyk, zgłoszona przez KWW PAWEŁ KOZŁOWSKI, zam. Zalesie Wypychy

3.

Ewelina Gałązka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Łomża

4.

Aleksandra Jakubiak, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Szabły Młode

5.

Elżbieta Jarząbek, zgłoszona przez KWW CEZARY POLKOWSKI, zam. Osobne

6.

Eliza Ewa Maciejewska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Śniadowo

7.

Emilia Uryn-Cwalina, zgłoszona przez KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”, zam. Śniadowo

8.

Anna Zalewska, zgłoszona przez KWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI, zam. Śniadowo

9.

Marta Żebrowska, zgłoszona przez KKW LEWICA, zam. Zagroby

Data powstania: wtorek, 27 lut 2024 10:21
Data opublikowania: wtorek, 27 lut 2024 10:23
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 192 razy