BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

o upływie terminów związanych z  uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

 

Warszawa, dnia 12 lutego 2024 r.

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

ZPOW.501.14.2024

INFORMACJA

o upływie terminów związanych z  uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

 

  1. Termin zgłoszenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego upływa w dniu 27 maja 2024 r. Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy urzędu
  2. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wycofania zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu i  transportu  powrotnego  albo rezygnacja tylko z transportu powrotnego upływa w dniu 7 czerwca 2024 r. Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy urzędu
  3. Termin zgłoszenia komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 27 maja 2024 r. Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującego komisarza wyborczego.
  4. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa  upływa  w  dniu  31  maja  2024    Wniosek  należy  złożyć   w godzinach pracy urzędu gminy.
  5. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa  w  dniu  7 czerwca  2024    Oświadczenie  należy  złożyć  w godzinach pracy urzędu gminy. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, tj. w dniu 9 czerwca 2024 r. w godzinach od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.
  6. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosku o zmianę miejsca głosowania w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, rozpoczyna się w dniu 26 kwietnia 2024 r., natomiast upływa w dniu 6 czerwca 2024 r. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.

 

O dotrzymaniu terminu złożenia wskazanych wyżej wniosków i oświadczeń decyduje data ich otrzymania przez właściwy organ, a nie data nadania (stempla pocztowego).

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

 

Sylwester Marciniak

Data powstania: środa, 10 kwi 2024 15:19
Data opublikowania: środa, 10 kwi 2024 15:21
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 220 razy